ອ່ານກົດໝາຍທຸກບ່ອນທຸກເວລາ
ບໍ່ພາດແຈ້ງການຂອງທາງການ

*ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ iPhone, iPad, Android Phone, Android Tablet ທຸກລຸ້ນ

ແອັບຯດຽວ
ບໍ່ພາດເລື່ອງກົດໝາຍ ແລະ ແຈ້ງການຂອງທາງການ

ແອັບຯດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານກົດໝາຍໄດ້ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ຍັງຮັບການແຈ້ງເຕື່ອນເມື່ອມີແຈ້ງການຂອງທາງການ

1 - ອ່ານກົດໝາຍໃນອຸປະກອນພົກພາ

ອ່ານກົດໝາຍໃນອຸປະກອນພົກພາເຊັ່ນ iPhone, iPad, Android Phone, ແລະ Android Tablet ໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

2 - ຮູ້ທັນຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການຂອງທາງການ

ທ່ານຈະບໍ່ພາດຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການຂອງທາງການ ດ້ວຍລະບົບແຈ້ງເຕືອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ

3 - ຂໍ້ມູນເຜີຍແຜ່ໂດຍທາງການຢ່າງແທ້ຈິງ

ຂໍ້ມູນຂອງນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍ, ແຈ້ງການ, ຄໍາສັ່ງ, ແລະອື່ນໆ ແມ່ນເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສະນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທາງການແທ້ໆ


ຕົວຢ່າງຄວາມສາມາດຂອງແອັບຯ

ທາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຮູບໜ້າຈໍຕົວຢ່າງຂອງແອັບຯກົດໝາຍລາວ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2016 ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ